Tamás evangéliuma - Online könyvek

A teljes evangélium szövegét, a fordítás helyességének bizonyítását és a magyarázatokat nem tudom bemásolni erre a szűk helyre. A megadott linkeken tudjátok megnyitni a könyvet. Érdemes a 2 részt párhuzamosan nézni és olvasni, mert sok fontos kiegészítés található a 2. részben.

I. rész megnyitása

Tamás evangéliumának bemutatása magyarázattal együtt. Tamás evangéliumát értelmezve és átgondolva többször rákényszerülünk arra, hogy a Biblia újszövetségi részébe belenézzünk és annak önellentmondásaival szembesüljünk.
 

II. rész megnyitása

Tamás evangéliumának története, keletkezése, a fordítás helyességének bizonyítása az eredeti kopt szöveg alapján és egyéb technikai részletekSzeretnék azonban idézni egy rövid részt a könyvből. Ez Tamás evangéliumának 50. logionját mutatja be. Amennyiben érthetetlennek tűnik, ne aggódjatok. A logionok egymásra épülnek, egymást magyarázzák, a befogadásukhoz szükség van a korábbi logionok ismeretére.

 

50. Jézus mondta: Ha megkérdezik tőletek: „Honnan jöttetek?”, mondjátok azt nekik: „A fényből jöttünk. Arról a helyről, ahol a fény keletkezett, önmaga által teremtve, és kijelentette magát a mi képünkben”. Ha megkérdezik tőletek: „Ti az övéi vagytok?”, ezt mondjátok: „Mi az ő gyermekei vagyunk, az élő Atya kiválasztottai.” Ha azt kérdezik tőletek: „Mi a jele az atyátoknak, amely bennetek van?”, ezt mondjátok nekik: „Mozgás és megnyugvás.”

„Mozgás és megnyugvás” kiterjedés és összehúzódás, pulzálás, az időben és időn kívüli létezés. Ez az Atya jele, ez az Atya teremtésének a működése. Az Atya a teremtett létező fejlődéséért hozta létre az időt, amelyben most benne vagyunk. Ez a mozgás. Amikor kilépünk az idő síkjából, az időtlenségbe kerülünk. Ez a megnyugvás. Majd ismét visszatérünk, mert olthatatlan vágyunk a tovább fejlődés, a kiteljesedés. Ekkor ismét a mozgásba kerülünk. Nehéz ezt kifejezni akkor, amikor a pulzálásnak csak az egyik feléről: az időbeni létezésről vannak tapasztalataink. Egymást követő időszakoknak írom le a mozgást és a megnyugvást, pedig a megnyugvás időn kívüli. Mi viszont csak így tudjuk ezt elképzelni.

 

Mi mindannyian az Atya gyermekei vagyunk, a fény sugarai. A mi lelkünk az Élet. Most már tényleg tudatosítanunk kell magunkban, hogy igenis fontosak vagyunk: az Atya számára a legfontosabbak. E felismerés tükrében éljünk: felelősségteljesen, okosan, egyénként (kiválasztottként). Mindezeket felismerve a szeretet átadása mások felé oly fontos lesz számunkra, mint a testünknek a lélegzetvétel, mindig, minden pillanatban.

 

Vissza a főoldalra

P-Art EviaDesign | Copyright Evia © 2018